facebook twitter Youtube

วัดหนองหัวเเรด

วัดหนองหัวเเรด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 14 ตามมติ มส. ครั้งที่ 21/2549

ที่ตั้ง : ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

เจ้าสำนัก : พระครูวิมลสารวิสุทธิ์  โทร.08-1669-3784คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,128