facebook twitter Youtube

วัดหนองเครือชุด

วัดหนองเครือชุด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 24 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2551

ที่ตั้ง : ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

เจ้าสำนัก : พระครูถาวรวุฒิธรรม  โทร. 08-4959-6406คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,485