facebook twitter Youtube

วัดห้วยน้ำเค็ม

วัดห้วยน้ำเค็ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 29 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2551

ที่ตั้ง : ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

เจ้าสำนัก : พระครูปภากรวิสุทธิ์  โทร.08-1068-3198คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,485