facebook twitter Youtube

วัดละเลิงพิมาน

วัดละเลิงพิมาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 30 ตามมติ มส. ครั้งที่10/2551

ที่ตั้ง : ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

เจ้าสำนัก : พระอธิการนี เตชธมฺโม คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,095