facebook twitter Youtube

วัดป่าพันชนะ

วัดป่าพันชนะ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 34 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2551

ที่ตั้ง : ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

เจ้าสำนัก : พระอธิการสุทธิ อิสฺสโร  โทร. 08-7253-1051คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,088