facebook twitter Youtube

วัดศีรษะช้าง

วัดศีรษะช้าง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 36 ตามมติ มส. ครั้งที่ 19/2552

ที่ตั้ง : ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าสำนัก : พระอธิการสุชาติ ปริสุทฺโธ คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,478