facebook twitter Youtube

วัดกระโตน

วัดกระโตน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 37 ตามมติ มส. ครั้งที่ 19/2252

ที่ตั้ง : ตำบลกระโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

เจ้าสำนัก : พระครูสุธรรมานุรักษ์  โทร. 08-1579-4958คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,085