facebook twitter Youtube

วัดโคกหัวแหลม

วัดโคกหัวแหลม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 44 ตามมติ มส. ครั้งที่ 19/2552

ที่ตั้ง : ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270

เจ้าสำนัก : พระอธิการธนกร คุณวฑฺฒโกคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,068