facebook twitter Youtube

วัดหนองปรือ

วัดหนองปรือ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 46 ตามมติ มส. ครั้งที่ 19/2552

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านเเปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

เจ้าสำนัก : พระมหารุ่งเรือง ขนฺติสโหคะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,377