facebook twitter Youtube

วัดบ้านพระ

วัดบ้านพระ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 47 ตามมติ มส. ครั้งที่19/2552

ที่ตั้ง : ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

เจ้าสำนัก : พระครูวรคามวิสุทธิ์ คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,377