facebook twitter Youtube

วัดฐานราษฏร์ดำรง

วัดฐานราษฏร์ดำรง 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 55 ตามมติ มส. ครั้งที่ 19/2552

ที่ตั้ง : ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

เจ้าสำนัก : พระครูอธิการขวัญ โชติญาโณ  โทร. 08-1072-0587คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,218