facebook twitter Youtube

วัดแดนสงบอาสภาราม

วัดแดนสงบอาสภาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 59 ตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2554

ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

เจ้าสำนัก : พระครูภาวนาวิสิฐ  โทร. 08-1434-8930

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,025