facebook twitter Youtube

วัดใหญ่สูงเนิน

วัดใหญ่สูงเนิน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 63 ตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2554

ที่ตั้ง : ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

เจ้าสำนัก : พระครูถาวรกิจจารักษ์  โทร. 08-1070-4202คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,023