facebook twitter Youtube

วัดกุดเวียน

วัดกุดเวียน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 67 ตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2554

ที่ตั้ง : ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

เจ้าสำนัก : พระครูมหาบุญทัน อภิปุญโญ  โทร. 08-1075-2139

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,904