facebook twitter Youtube

วัดป่าบุ่งตะขบ

วัดป่าบุ่งตะขบ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 92 ตามมติ มส. ครั้งที่ 6/2554

ที่ตั้ง : ตำบลธารประสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

เจ้าสำนัก : พระมหาประทีป กิตฺติสาโร  โทร. 08-9849-2923คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,039