facebook twitter Youtube

วัดไพ

วัดไพ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 93 ตามมติ มส. ครั้งที่ 6/2554

ที่ตั้ง : ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

เจ้าสำนัก : พระครูสุธรรมประภากร  โทร. 08-8711-2117คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,034