facebook twitter Youtube

วัดปอปิด

วัดปอปิด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 104 ตามมติ มส. ครั้งที่ 6/2554

ที่ตั้ง : ตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 

เจ้าสำนัก : พระครูสถิตปัญญาธรรม  โทร. 08-1389-7685คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,018