facebook twitter Youtube

วัดจงกอ

วัดจงกอ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 135 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2555

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30260

เจ้าสำนัก : พระครูปริยัติวรญาณ  โทร. 08-6251-2663คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,855