facebook twitter Youtube

วัดสระตอง

วัดสระตอง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 144 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2555

ที่ตั้ง : ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30225

เจ้าสำนัก : พระครูโกสุมวโรปการ  โทร. 08-9945-8919คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,961