facebook twitter Youtube

วัดบ้านส้ม

วัดบ้านส้ม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 150 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2555

ที่ตั้ง : ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30164

เจ้าสำนัก : พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสทฺโท  โทร. 08-0170-5680คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,944