facebook twitter Youtube

วัดหนองโจด

วัดหนองโจด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 152 ตามมติ มส. ครั้งที่ 10/2555

ที่ตั้ง : ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30166

เจ้าสำนัก : พระครูวาปีธรรมคุณ  โทร. 08-1185-0728คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,941