facebook twitter Youtube

วัดดอนหัน

วัดดอนหัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 10 ตามมติ มส. ครั้งที่ 20/2549

ที่ตั้ง : ตำบลกุดจับ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

เจ้าสำนัก : พระครูธรรมกิจโสภณ  โทร. 08-1621-0259คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,896