facebook twitter Youtube

วัดเทพาลัย

วัดเทพาลัย

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 12 ตามมติ มส. ครั้งที่ 20/2549

ที่ตั้ง : ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

เจ้าสำนัก : พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ  โทร. 08-1878-9867คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,893