facebook twitter Youtube

วัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมาราม

วัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 21 ตามมติ มส. ครั้งที่ 20/2549

ที่ตั้ง : ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

เจ้าสำนัก : พระครูปลัดกัลยาณวัฒน์ โทร. 08-1878-6202คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,003