facebook twitter Youtube

วัดหินโคน

วัดหินโคน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เเห่งที่ 74 ตามมติ มส. ครั้งที่ 4/2554

ที่ตั้ง : ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

เจ้าสำนัก : พระครูจันทสารประยุต  โทร. 08-9945-8324

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,030