facebook twitter Youtube

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
20201118c819ab8783d35634233e4d552c03f3be092554.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,041