พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ)

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปวางที่หน้าหีบศพ พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ) ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าเขาภูหลวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังน้ำเขียว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และนายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,645