โครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จดหมายข่าว พศจ.โคราช | วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๖๔) นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการโครงการตรวจเยี่ยม นิเทศ และติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตรวจเยี่ยมสำนักศาสนศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑. สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา
๒. สำนักศาสนศึกษาวัดประมวลราษฎร์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา

ชมภาพข่าวได้ที่ : https://www.facebook.com/nma.onab.go.th/posts/310114134204003


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,670