ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิมาย และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม

ชมภาพข่าวได้ที่ : https://www.facebook.com/106230084592410/posts/311426004072816


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 112,670