เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานข้าวสาร ๑ ตัน และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นครั้งที่ ๒ แก่ พระวินัยโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานข้าวสาร ๑ ตัน และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นครั้งที่ ๒ 
แก่ พระวินัยโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) 

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาโปรดประทานเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ข้าวสาร ๑ ตัน ไข่ไก่ ขนม มาม่า และอื่นๆ เพื่อจัดทำโรงทานสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ วัด ดังนี้ วัดสุทธจินดา วัดวชิราลงกรณวรารามและวัดศาลาทอง โดยเป็นวัดที่จัดตั้งโรงทานอาหารปรุงสด นำออกมอบแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ศูนย์พักคอย ตลอดทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) 

ทั้งนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระกรุณาห่วงใยไปยังพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมาก

ข้อมูลจาก สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 370,469