พิธีทำบุญอายุ ๕๐ ปี (๒๙ พรรษา)

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานในพิธีทำบุญอายุ ๕๐ ปี (๒๙ พรรษา) พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส ป.ธ.๙ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,008