งานวันบูรพาจารย์และปฏิบัติธรรมรำลึกคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารมหาเถร ป.ธ.๗, พธ.ด.) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๑ ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานในงานวันบูรพาจารย์และปฏิบัติธรรมรำลึกคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสารมหาเถร ป.ธ.๗, พธ.ด.) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๑ ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางวรินทร นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,931