กิจกรรมให้กำลังใจ พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม เสื้อผ้า แก่ชาวดอย

พระครูสุธรรมานุรักษ์ ดร. เจ้าคณะอำเภอประทาย มอบหมายให้ พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต เลขานุการเจ้าคณะอำเภอประทาย พร้อมด้วยกองงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอประทาย ๑๔ รูป เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม เสื้อผ้า แก่ชาวดอย

ศศช.มึหย่อโจ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ครอบครัว ๑๘๐ คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,923