ประชุมมอบนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระจริยานิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด

วันนี้ (๕ เมษายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระจริยานิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Video Connference


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,930