ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก (วันแรก) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก (วันแรก) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. วัดสุทธจินดา วรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา
๒. วัดคีรีวันต์ อ.ปากช่อง
๓. วัดใหญ่สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
๔. วัดใหม่สระประทุม อ.โชคชัย
๕. วัดกลางปักธงชัย อ.ปักธงชัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,590