พศจ.โคราช เยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก (วันที่ ๒)

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก (วันที่ ๒) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. วัดสะแก พระอารามหลวง อ.เมืองนครราชสีมา
๒. วัดหนองหว้า อ.โนนสูง
๓. วัดโนนหมัน อ.เฉลิมพระเกียรติ
๔. วัดบ้านหาญ อ.ด่านขุนทด
๕. วัดตะคร้อ อ.โนนไทย
๖. วัดชัยมงคล อ.ห้วยแถลง
๗. วัดใหม่หนองบัวรี อ.ชุมพวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,604