ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก (วันที่ ๓) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดออกตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับนักธรรมชั้นโท - เอก (วันที่ ๓) ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. วัดเดิม อ.พิมาย
๒. วัดบ้านไร่ อ.บัวใหญ่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 370,380