ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าบ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และนายนครินทร์ แคะสูงเนิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าบ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูสิริปริยัตยานุกิจ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอพิมาย เป็นที่ปรึกษา นายประเสริฐ ศรีสูงเนิน ปลัดอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอพิมาย เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ๖:๐ เสียง ให้การขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดทุกประการ เห็นควรอนุญาตให้สร้างวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,504