ร่วมนำชี้รับรองแนวเขตรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นเฉพาะรายและปักหลักคอนกรีตควบคู่กับหลักเขตที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินวัดร้างทับซ้อนกับที่ดินเอกชน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวุฒิชัย จิตเงิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมนำชี้รับรองแนวเขตรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นเฉพาะรายและปักหลักคอนกรีตควบคู่กับหลักเขตที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินวัดร้างทับซ้อนกับที่ดินเอกชน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑-๐-๒๖ไร่ วัดโนนตะโก (ร้าง) ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,627