ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์รวมใจธรรม ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และนายนครินทร์ แคะสูงเนิน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์รวมใจธรรม ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูศรีปริยัติพิธาน เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นที่ปรึกษา  และนายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานกรรมการ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ๖ : ๐ เสียง ให้การขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนดทุกประการ เห็นควรอนุญาตให้สร้างวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 151,522