ประชุมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายค่าผาติกรรมเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโครงการรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางจิระ และโครงการรถไฟความเร็วสูงให้แด่วัดน้ำพุ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายค่าผาติกรรมเพื่อเยียวยาผลกระทบจากโครงการรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางจิระ และโครงการรถไฟความเร็วสูงให้แด่วัดน้ำพุ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 467,002