วันอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี ของพระเดชพระคุณ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ครบ ๔ รอบ ๔๘ ปี ของพระเดชพระคุณ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (ไพโรจน์ ฐิตโชโต ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม ณ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 184,016