งานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางวรินทร นามวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ โดยมี พระครูโอภาสศีลคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เจ้าอาวาสวัดสมานมิตร และพระครูโกศลวิทยาคม (พระอาจารย์ป๋อง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตร เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมและนำจัดจัดนิทรรศการจากบ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระดับภาค (ภาค ๑๑)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 184,061