ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดร.พรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) เพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ จัดตั้งวัดป่าธรรมคีรี ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 467,002