facebook twitter Youtube

นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปกราบนมัสการพระมหาเถระ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางไปกราบนมัสการพระมหาเถระในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ รูป ดังนี้

  - พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  - พระวินัยโมลี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)   วัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
  - พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส ป.ธ.๙ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  - พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
 
นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12134