facebook twitter Youtube

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โครงการเงินอุดหนุนสมทบการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จดหมายข่าว พศจ.โคราช | วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม โครงการเงินอุดหนุนสมทบการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชมภาพข่าวได้ที่ : https://www.facebook.com/nma.onab.go.th/posts/131034515445300


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12154