facebook twitter Youtube

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่๑

จดหมายข่าว พศจ.โคราช | วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางชนิดาภา จิตเงิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12159