facebook twitter Youtube

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑

วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "ธรรมโมลี" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพปริยัติมุนี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน

นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่อำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,957