facebook twitter Youtube

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) และการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางชนิดาภา จิตเงิน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวรพีพรรณ พึ่งโคกสูง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) และการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามแบบรายงานข้อมูลเเละแบบรายงานผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดและการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,879