facebook twitter Youtube

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ณ ศาลาการเปรียญวัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,002